イメージ

HOME > Pagdadalantao,Panganganak at Pag aalaga

Pagdadalantao,Panganganak at Pag aalaga

Tunghayan ang gabay sa pagiging magulang ng Oshu patungkol sa pagdadalantao,panganganak at pag aalaga sa website sa ibaba:
http://www.city.oshu.iwate.jp/htm/kosodate/ (nihonggo)


1.Kapag Nagdalantao

1)Ipaalam

Pagkatapos ng pagpapatala sa pagdadalantao,padadalhan ng boshikenkou techou (baby book) at ninpu ippan kenkou shinsa jyushinhyou ( medikal na pagsusuri ng buntis )


2)Pagtuturo sa mga magiging ina

Pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa pagdadalantao at paghahanda sa pagsilang ng sanggol.


3)Seminar para sa ama at ina

Pagtuturo ng tamang pamamaraan ng pagpapaligo sa sanggol at babaeng karanasan sa pagluluwal ng sanggol.


2.Pagkasilang ng Sanggol

1)Ipaalam

Ipatala ang kapanganakan ng sanggol sa tanggapan bayan at pumunta sa sangay na namamahala sa seguro ng ina at bagong silang na sanggol kung saan naninirahan.

Sangay na namamahala sa seguro ng ina at sanggol sa bawat distrito

pangalan telepono Pagbukas beses
Mizusawa Health Centre 23-4511 Lunes - Biernes
8:30~17:15
Esashi Sougou Shisyo
1 Floor Kenkou Fukushika
35-2111 tuwing Huwebes
9:00~11:30
Maesawa Sougou Shisyo
1 Floor Kenkou Fukushika
56-2111 tuwing Martes
8:30~11:30
Isawa Kenkou Fukushika
( Kenkou Zoushin Plaza Yuuyuukan )
46-2977 tuwing Martes
9:00~11:30
Koromokawa Kenkou Fukushika
( Hoken Fukushi Center )
52-3800 Lunes-Biernes
8:30~17:15 ※kailangan ng reserbasyon

2)Pagkatapos ng Pagpapatala

Makakatanggap ng mga libreng pagsusuri para sa sanggol at talaan ng pagpapabakuna.


3)Pagpapatala ng Pre-mature na sanggol

Tulong sa medikasyon at benipisyo sa paglaki ng sanggol.


4)Pagbisita sa Sanggol

Sa ika apat na buwan ng sanggol , bumibisita ang pampublikong narses upang alamin ang kalusugan at pangangailangan ng sanggol.


5)Pagsusuri ng kalusugan ng sanggol ( indibiduwal )

Dalhin ang kaukulan papel para sa pagsusuri ng kalusugan ng sanggol; 1 buwan, 6 na buwan, 9 na buwan at 1 taon.


6)Pagsusuri ng kalusugan ng sanggol ( panglahatan )

Pagsusuri sa sanggol na 4 na buwan, 1 taon at kalahati at 3 taon at kalahati ng pediatrician at dentista. Pagkuha ng sukat ng katawan at kunsultasyon.


7)Pagsusuri ng ngipin sa 2 taon at kalahati

Ang pagsusuri ng ngipin sa batang 2 taon at kalahati ay libre saan mang dentista sa Oshu.


8)Samahang Hiyokko

Para sa mga ina na may sanggol na bagong silang hanggang 8 buwan.


9)Pagtuturo tungkol sa sanggol

Para sa mga magulang na may sanggol na 1 taon.


10)Pagtuturo sa pag aalaga

Para sa magulang ng maliliit na bata.


11)Samahan ng mga dayuhang maybahay

Pagtuturo sa mga dayuhang maybahay ng wikang hapon,pag aalaga ng bata at kunsultasyon.