イメージ

HOME > Pagpapagamot

Pagpapagamot

1. Pagpapatingin sa Pagamutan/Hospital

Ipaalam sa tanggapan ng pagamutan kung unang pagbisita at kung ano ang gusto ipagamot. Ibigay ang kard ng seguro.

Kung pangalawang beses na ng pagbisita, ibigay ang kard para sa pagpapatingin. Ang pagpapakunsulta ay naazayon sa pagkakasunod-sunod.

Meron din naman pagkakataon tulad ng sa Dentista na kinakailangan tumawag at magpalista bago pumunta.

Sa silid hintayan ,sundin ang tagubilin ng mga narses.

Kunin ang temperatura ng katawan sa pamamagitan ng termometro na galing sa narses. Pagkatapos ng pagpapatingin,magbayad sa kahera at kumuha ng gamot.

Madalas mabibili ang gamot sa botika na nasa labas ng pagamutan.2. Pagsama ng pakiramdam sa gabi at pyesta opisyal.

Sa gabi at pyesta opisyal halos lahat ng pagamutan ay sarado.Maaaring pumunta sa klinika bukas tuwing holiday.
http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=258