イメージ

HOME > Seguro Pangkalusugan

Seguro Pangkalusugan

Ang pampublikong seguro sa medikasyon sa bansang Hapon ay may 2 uri :
> Seguro para sa mga manggagawa (Panlipunan Seguro)
> Seguro Nasyonal
Lahat ng mga naninirahan sa bansang Hapon ay kinakailangan magkaroon ng alinman sa 2 seguro na nabanggit.


1. Seguro para sa mga manggagawa (Panlipunan Seguro)

Para sa mga namamasukan sa kompanya at iba pa establisimyento. Tunghayan sa : http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/f/index.html

(Wikang hapon,Ingles,intsik,korea,tagalog,kastila,portugal,german,vietnam,pranses,russia,indonesia at thailand)


2. Seguro Nasyonal

Para sa mga hindi namamasukan at mga dayuhan,kailangan nila magkaroon ng ganitong seguro.
Tunghayan sa:http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/f/index.html

(Wikang hapon,Ingles,intsik,korea,tagalog,kastila,portugal,german,vietnam,pranses,russia,indonesia at thailand)