イメージ

HOME > Krimen・Aksidente・Kalamidad

Krimen・Aksidente・Kalamidad

1. Aksidente sa daan , Krimen = 110 (emergency call)

Kung may nakitang aksidente sa daan o krimen , ipagbigay alam sa himpilan ng pulisya (110). Ibigay ang tamang inpormasyon ng pangyayari at lugar.


2. Karamdaman ; Pinsala = 119 (emergency call)

Sa panahon ng biglaang pagkakasakit at malaking pinsala , tumawag sa 119 at dadating ang ambulansya upang sumaklolo. Ibigay lamang ang tamang lugar at pangalan , at sabihin kung ano ang sakit o pinsala.


3. Sunog

Kung may sunog ,tumawag sa 119 at ipagbigay alam ang tamang lugar at pangalan. Dadating agad ang bumbero para sumaklolo.