Konsultasyon patungkol sa pamumuhay ng mga Dayuhan *Kailangan Magpatala

Kailan  : ika-20 ng Mayo ( araw ng Linggo) 12:00 ng tanghali

Saan    : Mizusawa Chiku Center ( Oshu Shi Mizusawa Seitan 85-2

Bayad   : Walang Bayad

Mga bagay na maaaring ihingi ng payo:

  • Administratibo : Tungkol sa visa ; Rehistro ng pamilya atbp.
  • Dalubhasa sa agham ng isip : Sari-saring suliranin sa isip at pag-aalinlangan.
  • Dalubhasang Tagapayo : Tungkol sa trabaho ; Paglipat ng trabaho ; Problema sa lugar na pinagtatrabahuhan.
  • Pampublikong Nars : Pag-aalaga ng bata ; Kalusugan atbp.
  • Panlipunan Kapakanan : Pag-aalaga ; Seguro ; Mga bata ; Medikal na seguro
  • Guro ng wikang Hapon : Tungkol sap ag-aaral ng wikang Hapon at silid aralan
  • Mayroong tagasalin ng salita ( English, Intsik, Koreano, Tagalog)

Anoman ang hiningi na konsultasyon ay mananatiling lihim.

Oshu Shi Kokusai Koryou Kyoukai (Asupia)

Oshu Shi Mizusawa Kichikoji 38-2

Tel: 0197-22-2611

FAX : 0197-22-3802

Email : yisasupia@catv-mic.ne.jp