Buổi tư vấn về cuộc sống, sinh hoạt dành cho người ngoại quốc

  • Thời gian : ngày 20 tháng 5(ngày chủ nhật) tổ chức vào buổi chiều từ 12giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút cùng ngày.
  • Địa điểm : Khu trung tâm Mizusawa(thành phố Oushyuu Mizusawa Syouten 85-2).
  • Kinh phí : 0 yên(miễn phí).
  • Các nội dung trao đổi tư vấn :
  • Các thủ tục hành chính : tư vấn về tư cách lưu trú(visa lưu trú), hộ tịch, thừa kế…
  • Chuyên gia tâm lý : tư vấn giải đáp các vấn đề về tình cảm, sự lo lắng phiền não trong cuộc sống…
  • Tư vấn việc làm : liên quan đến vấn đề công việc, chuyển việc, các vấn đề phiền não tại nơi làm việc…
  • Chuyên gia y tế cộng đồng : tư vấn về nuôi dạy con cái, các vấn đề sức khỏe…
  • Về phúc lợ xã hội : chăm sóc, bảo hiểm, các vấn đề liên quan đến trẻ em, y tế…
  • Giáo viên tiếng nhật : tư vấn giải đáp thắc mắc về lớp học tiếng nhật, phương pháp học tiếng nhật…

※Có phiên dịch (hỗ trợ các tiếng : tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tagalog).

※Giữ bí mật các thông tin cá nhân, tư vấn…

HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ (ASUPIA)

Địa chỉ : thành phố Oushyuu, khu phố Mizusawa, đường Kichikoji 38-3

Điện thoại : 0197-22-6111 Fax : 0197-22-3802

e-mail:yisasupia@catv-mic.ne.jp